Vandplan 2010-2015 - obs. forældede data. Download af GIS-data og link til WMS
Spørgsmål til kortet bedes rettet til web-ansvarlig
Baggrundskort
Adm. grænser
VP10-15 - Hovedvandopland
VP10-15 - Miljømål
VP10-15 - Indsatsprogram og prioriteringer (første planperiode)
VP10-15 - Områdebeskrivelse, beliggenhed og afgrænsning
VP10-15 - Områdebeskrivelse, typologi
VP10-15 - Områdebeskrivelse, beskyttede områder